Υπηρεσίες

Το γραφείο θα παραμείνει κλειστό για το 2018-2019 καθώς θα εργάζομαι στο εξωτερικό.
περισσότερα »

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και Συνέδρια

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Vlahou, C. H., Kosmidis, M. H., Dardagani, A., Tsotsi, S., Bozikas, V., Paschalidou, M., Mitrousi, S. A comparison of verbal learning strategies among individuals with schizophrenia, multiple sclerosis, chronic obstructive pulmonary disease, and traumatic brain injury using the Greek Verbal Learning Test. Archives of Clinical Neuropsychology, Under Review.

Messinis, L., Kosmidis, M.H., Vlahou, C.H., Malegiannaki, A.C., Gatzounis, G., Dimisianos N., Karra, A., Kioseoglou, G., Gourzis, P., & Papathanasopoulos, P. (2013).Phonological fluency strategy of switching differentiates relapsing-remitting and secondary progressive Multiple Sclerosis patients. ISRN Neurology, vol. 2013, 1-7.

Vlahou, C. H., Kosmidis, M. H., Dardagani, A., Tsotsi, S., Giannakou, M., Giazkoulidou, A., Zervoudakis, E., & Pontikakis, N. (2012). Development of the Greek Verbal Learning Test: reliability, construct validity, and normative standards. Archives of Clinical Neuropsychology, doi:10.1093/arclin/acs099.

Vlahou, C. H., Vanman, E. J., & Morris, M.K. (2011). Emotional reactions while watching graphic medical procedures: vocational differences in the explicit regulation of emotions. Journal of Applied Social Psychology, 41(11), 2764-2768.

Kosmidis, M.H., Tsotsi, S., Karambela, O., Takou, E., & Vlahou, C. H. (2010). Cultural Factors influencing performance on visuospatial neuropsychological tasks. Behavioral Neurology, 23, 1-3.

Messinis, L., Vlahou, C. H., Tsapanos, V., Tsapanos, A., Spilioti, D., & Papathanasopoulos, P. (2010). Neuropsychological functioning in postpartum depressed versus non-depressed females and nonpostpartum controls. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 32(6), 661-666.

Tsapkini, K., Vlahou, C. H., & Potagas, C. (2010). Adaptation and validation of standardized aphasia tests in different languages: Lessons from the Boston Diagnostic Aphasia Examination – Short Form in Greek. Behavioral Neurology, 22, 111-119.

Vlahou, C. H., Cohen, L., Woods, A., Lewis, J. & Gold, B. (2008). Age and Body Satisfaction Predict Diet Adherence in Adolescents with Inflammatory Bowel Disease. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 15, 278-286.

Kosmidis. M. H., Bozikas, V., Vlahou, C. H., Giaglis, G., & Karavatos, A. (2005). Verbal fluency in institutionalized patients with schizophrenia: A component analysis of performance strategies. Psychiatry Research, 134 (3), 233-240.

Kosmidis, M. H., Tsapkini, K., Folia, V., Vlahou, C. H., & Kiosseoglou, G. (2004). Semantic and phonological processing in illiteracy. Journal of the International Neuropsychological Society, 10 (6), 118-827.

Kosmidis, M. H., Vlahou, C. H., Panagiotaki, P. & Kiosseoglou, G. (2004). The Verbal Fluency Task in the Greek population: Normative data and clustering and switching strategies. Journal of the International Neuropsychological Society, 10 (2), 164-172.

Vlahou, C. H., & Kosmidis, M. H. (2002). The Greek Trail Making Test: Preliminary norms for clinical and research use. Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society (in Greek), 9(3), 336-352.

Παρουσιάσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

Vlahou, C.H., Kosmidis, M.H., Dardagani, A., Tsotsi, S. Development of a culturally relevant neuropsychological battery for the Greek population. Poster presentation at the 3rd Scientific Meeting of the European Societies of Neuropsychology, Basel, Switzerland, 7-9 September, 2011.

Vlahou, C.H., Chatzikallia, K., & Kosmidis, M.H. Cognitive functioning and prospective memory in the elderly. Poster presentation at the 3rd Scientific Meeting of the European Societies of Neuropsychology, Basel, Switzerland, 7-9 September, 2011.

Kosmidis, M.H., Vlahou, C.H., & Kioseoglou, G. Examining Memory Deficits in the Greek Population. Oral Presentation at the 39th Meeting of the International Neuropsychological Society, Boston, Massachusetts, 2-5 February, 2011.

Kosmidis, M.H., Tsotsi, S., Karambela, O., Takou, E., & Vlahou, C.H. Cultural factors influencing performance on visuaoperceptual neuropsychological tests. Oral presentation at the 2nd Meeting of the Federation of European Societies of Neuropsychology (ESN), Amsterdam, The Netherlands, 22-24 September, 2010.

Vlahou, C.H., Kosmidis, M.H., Bozikas, V., Paschalidou, M., & Mitrousi, S. Learning strategies as an indication of executive verbal memory: A comparison of patients with schizophrenia, patients with multiple sclerosis and healthy controls on a Greek CVLT-type task. Oral presentation at the 37th Meeting of the International Neuropsychological Society, Helsinki, Finland, 29 July - 1 August, 2009.

Tsapkini, K., Vlahou, C.H., Emmanuel, A., Passalidou, C., Nassiopoulou, G., & Potagas, C. Adaptation of the Boston Diagnostic Aphasia Examination – Short Form to the Greek language and norm development. Oral presentation at the 2nd Conference of the Hellenic Psychological Society, Division of Cognitive Psychology, Thessaloniki, Greece, November 6-9, 2008.

Vlahou, C.H., & Pierce, D.L. Differences Between Personal Perception and Objective Assessment of the Effects of Chronic Illness on Advanced Cognitive Abilities and Implications for Psychotherapy. Oral presentation at the 3rd Conference of the Hellenic Psychological Society, Division of Clinical Psychology and Health Psychology, Thessaloniki, Greece, November 9 - 11, 2007.

Woods, A.M., Vlahou, C.H., Lilenfeld, L.R.R., Cohen, L.L., Lewis, J.D., & Gold, B.D. Body Dissatisfaction, Disordered Eating, and Dietary Adherence in Children and Adolescents Diagnosed with Inflammatory Bowel Diseases. Oral presentation at the Annual Meeting of the Association for Eating Disorders, Baltimore, MD, USA, May 2-5, 2007.

Vlahou, C.H., Cohen, L., Woods, A., Lewis, J. & Gold, B. Predictors of treatment adherence in children with IBD: The role of age, body satisfaction and prospective memory in medication and diet behavior. Oral presentation at the Annual Meeting of the Society for Behavioral Medicine, Washington, D.C., USA, March 21-24, 2007.

Powell, C.L., Elliott, L.A., Vlahou, C.H., & Vanman, E.J. Evidence of Multiple Somatic Markers During Performance on the Iowa Gambling Task. Poster presentation at the 44th Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research, Santa Fe, NM, USA, October 20-24, 2004.

Vlahou, C.H., & Vanman, E.J. Emotion Regulation Strategies and Experience: Are Nurses More Likely to Demonstrate the Effects of Suppression Versus Reappraisal? Poster presentation at the 44th Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research, Santa Fe, NM, USA, October 20-24, 2004.

Vlahou, C. H., Burns, T., & Morris, M. K. Performance Characteristics of Children with Epilepsy on the WISC-III and the CMS. Poster presentation at the 31st Annual Meeting of the International Neuropsychological Society, Honolulu, HI, USA, February 5-8, 2003.

Kosmidis, M. H., Folia, V., Vlahou, C. H., & Kiosseoglou, G. Semantic and Phonological Strategies in Illiteracy: A Dichotomous or Continuous Process? Poster presentation at the 31st Annual Meeting of the International Neuropsychological Society, Honolulu, HI, USA, February 5-8, 2003.

Folia, V., Vlahou, C. H., & Kosmidis, M. H. Processing of Verbal Information in Illiterate Women I: Verbal Fluency. Poster presentation at the 17th Panhellenic Psychiatry Conference, Kallithea, Greece, April 17-23, 2002.

Kosmidis. M. H., Bozikas, V., Vlahou, C. H., Gamvrula, K., Pavlidis,  I., Bascialla, F., & Karavatos, A. Verbal Fluency in Elderly Institutionalized Schizophrenic Patients. Poster presentation at the 10th Conference of the International Psychogeriatric Society, Nice, France, September 9-14, 2001.

Vlahou, C. H., Paschalidou, M., Stogannidou, A., & Milonas, I. Parental Multiple Sclerosis: Effects on Children’s Self-esteem, Behavior Problems and on Parent Involvement. Oral presentation at the 17th Annual Meeting of the Hellenic Neurological Society, Patra, Greece, November, 2000.

Επιστημονικά εγχειρίδια

Κοσμίδου Μ. & Βλάχου, Χ. (2010). Ελληνικές Δοκιμασίες Λεκτικής Ευχέρειας. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου.

[English Version]