Υπηρεσίες

Το γραφείο θα παραμείνει κλειστό για το 2018-2019 καθώς θα εργάζομαι στο εξωτερικό.
περισσότερα »

Μαθησιακές Δυσκολίες
Το θέμα των μαθησιακών διαταραχών (δυσλεξίας, δυσγραφίας, ή δυσαριθμησίας) έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις διεθνώς, παρότι αφορά μόνο ένα μικρό μέρος του πληθυσμού (σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες στις ΗΠΑ, το 2-10% του συνολικού μαθησιακού πληθυσμού). Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συχνά οι γονείς σε σχέση με το ερώτημα της διάγνωσης είναι σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν.


Η διαδικασία της (διαφορο)διάγνωσης
Η ψυχοπαιδαγωγική εκτίμηση αποτελεί μία πιο σύντομη και στοχευμένη νευροψυχολογική εκτίμηση και έχει σαν στόχο τη διάγνωση διαταραχών που παρεμβάλλονται στη διαδικασία της μάθησης. Όταν ένα παιδί, ένας έφηβος, ή ένας ενήλικας δεν έχει την επιθυμητή ακαδημαϊκή επίδοση, αλλά διαπιστώνονται προβλήματα είτε από τους διδάσκοντες, είτε από τον ίδιο ή τον κηδεμόνα, τότε συνιστάται η διερεύνηση των προβλημάτων αυτών προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η μάθηση να παρεμποδίζεται από νευρολογικούς ή ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Η ψυχοπαιδαγωγική / νευροψυχολογική εκτίμηση είναι ο μόνος επιστημονικά έγκυρος τρόπος για τη διάγνωση μαθησιακών διαταραχών. Κατά την ψυχοπαιδαγωγική εκτίμηση χορηγούνται μια σειρά από δοκιμασίες που έχουν σαν στόχο να εκτιμήσουν το νοητικό δυναμικό του ατόμου, την ακαδημαϊκή του επίδοση και τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, καθώς και κλίμακες εκτίμησης της συναισθηματικής/ψυχικής του λειτουργικότητας. Η εκτίμηση αποτελεί μία διαδικασία που ολοκληρώνεται σε τρεις τουλάχιστον επισκέψεις, όπου στην πρώτη επίσκεψη λαμβάνεται το ιστορικό, στη δεύτερη (ενδεχομένως και σε μία τρίτη) χορηγούνται οι δοκιμασίες και στην τελευταία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προφορικά και δίνεται μία αναλυτική γραπτή αναφορά που να περιγράφει το ιστορικό, τη διαδικασία, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Μετά τη χορήγηση των δοκιμασιών και πριν από την τελευταία συνάντηση ο νευροψυχολόγος βαθμολογεί τα τεστ, ερμηνεύει τα αποτελέσματα και προετοιμάζει τη γραπτή αναφορά. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των συστάσεων, καθώς διατυπώνονται προτάσεις προς τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και την οικογένεια, ή προς το σχολείο, για τρόπους παρέμβασης και ακαδημαϊκής υποστήριξης.

Δυσκολίες στη μάθηση και χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση δεν οφείλονται απαραίτητα σε ειδική μαθησιακή διαταραχή (learning disorders). Εναλλακτικά, οι δυσκολίες μπορεί να οφείλονται σε:
  • Διαταραχή ελειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) (ADHD)
  • Διαταραχή στην επικοινωνία (Communication Disorders)
  • Αναπτυξιακές διαταραχές (Developmental Disorders)
  • Επίκτητες βλάβες του νευρικού συστήματος (Acquired neurological deficits)
  • Νοητική υστέρηση (Mental retardation)
  • Συναισθηματικά ή κοινωνικά προβλήματα (Psychoemotional distress)
  • Χαμηλό κίνητρο για μάθηση (Low motivation)
  • Αναποτελεσματικός τρόπος μελέτης (Poor study skills)
Η επιτυχία της διαγνωστικής εκτίμησης, το αν δηλαδή θα καταλήξει σε επιστημονικά έγκυρα συμπεράσματα και σε μία ακριβή διάγνωση και το αν στη συνέχεια θα δοθούν οι κατάλληλες συστάσεις, κρίνεται από δύο παράγοντες:

(α) την επιλογή των κατάλληλων δοκιμασιών (τεστ),
(β) τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων από ψυχολόγο με κατάρτιση και εμπειρία.

(α) Δοκιμασίες (τεστ)
Τα τεστ που θα χορηγηθούν θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Περαιτέρω, θα πρέπει και να αποτελούν δοκιμασίες που να έχουν σταθμιστεί στην Ελλάδα και να υπάρχουν νόρμες για τον ελληνικό πληθυσμό. Η «εισαγωγή» δοκιμασιών από αγγλόφωνες χώρες λοιπόν δεν αρκεί, αλλά για τη χορήγησή τους θα πρέπει να έχει προηγηθεί η αντίστοιχη έρευνα για την Ελλάδα δεδομένης της διαφορετικής γλώσσας, αλλά και διαφορών στον πολιτισμό. Π.χ., ένα τεστ που κατασκευάστηκε και σταθμίστηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα των Η.Π.Α. και με βάση τον αμερικανικό πολιτισμό, μπορεί να υποεκτιμά ή να υπερεκτιμά τις ικανότητες των μαθητών στην Ελλάδα. Το γραφείο μας έχει επενδύσει σε μία εκτενή συλλογή από δοκιμασίες, που είτε είναι διαθέσιμες στο ελληνικό εμπόριο, είτε έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό και στη συνέχεια σταθμιστεί για τον ελληνικό πληθυσμό.

(β) Κατάρτιση και εμπειρία
Η Χριστίνα Βλάχου είναι διδάκτωρ κλινικής ψυχολογίας και νευροψυχολογίας, έχει δηλαδή εκτεταμένη κατάρτιση στη χορήγηση και ερμηνεία νευροψυχολογικών και ψυχοδιαγνωστικών δοκιμασιών και στην ψυχομετρία. Έχει εργαστεί επί 6-ετίας στο Κέντρο για Μαθησιακές Διαταραχές του Georgia State University των Η.Π.Α. (The GSU Regents Center for Learning Disorders - http://www2.gsu.edu/~wwwrld/) και στο GSU Psychology Clinic for Therapy, Assessment, & Research (http://www2.gsu.edu/~wwwpsy/clinic.htm), όπου για τη διάγνωση μαθησιακών διαταραχών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι κλινικοί νευροψυχολόγοι. Περαιτέρω, κατά την κλινική της ειδικότητα παρείχε με εποπτεία υπηρεσίες κλινικής νευροψυχολογίας, ενώ συμμετείχε στη διάγνωση και το σχεδιασμό παρεμβάσεων για τη διαταραχή ελειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (http://www.mcghealth.org/pediatric-psychiatry/mcgcontentpage.aspx?nd=1858). Έχει διδάξει το μάθημα Κλινική Νευροψυχολογία στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και το θεωρητικό εκπαιδευτικό σεμινάριο «Διαταραχή Ελειμματικής Προσοχής - Υπεκινητικότητας» στο πρόγραμμα κατάρτισης της Ελληνικής Εταιρίας Έρευνας της Συμπεριφοράς - Παράρτημα Μακεδονίας (http://www.eeespm.gr/content.php?category=6). Εργάζεται σε ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου μία από τις υπευθυνότητές της είναι και η διαγνωστική διερεύνηση δυσκολιών στη μάθηση.

Πέρα από την κλινική της εμπειρία, έχει συμβάλει σημαντικά σε επίπεδο έρευνας στην κατασκευή και στάθμιση δοκιμασιών για τον ελληνικό πληθυσμό. Για την προσπάθεια αυτή συνέγραψε, σε συνεργασία με την καθηγήτρια Δρ. Μαίρη Κοσμίδου, πρόταση έρευνας με τίτλο «Development of Culturally Relevant Neuropsychological Tests for the Greek Population» η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσό ύψους 75,000 ευρώ (Marie Curie International Reintegration Grant, 2009-2011). Δοκιμασίες στην κατασκευή των οποίων έχει συμβάλει κυκλοφορούν και στο εμπόριο (Κοσμίδου, Μ.E., & Βλάχου Χ.Ε. (2010). Ελληνικές δοκιμασίες λεκτικής ευχέρειας: Χορήγηση, βαθμολόγηση, ερμηνεία. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου), ενώ αρκετές ακόμα είναι υπό προετοιμασία. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες με θέμα την κατασκευή ελληνικών διαγνωστικών εργαλείων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές, οι οποίες έχουν επίσης παρουσιαστεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια (δείτε «Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και Συνέδρια»).

Συμπερασματικά, συνδυάζεται επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από εξειδικευμένες πολυετείς σπουδές και πολυετή κλινική εμπειρία σε αντίστοιχα κέντρα στις Η.Π.Α., με τη χρήση κατάλληλων σταθμισμένων εργαλείων (διαγνωστικά τεστ).

[English Version]