Υπηρεσίες

Το γραφείο θα παραμείνει κλειστό για το 2018-2019 καθώς θα εργάζομαι στο εξωτερικό.
περισσότερα »

Συχνές Ερωτήσεις
» Τι τυπικά προσόντα πρέπει να έχει ένας ψυχολόγος;

» Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος/η για την εχεμύθεια της επίσκεψής μου στην ψυχολόγο;

» Ποια είναι η διαδικασία για να επισκεφτώ την ψυχολόγο;

» Για ιατρούς και επαγγελματίες υγείας: Πώς μπορώ να αξιοποιήσω τις υπηρεσίες και ποιοι ασθενείς μου είναι υποψήφιοι για παραπομπή;[English Version]