Υπηρεσίες

Το γραφείο θα παραμείνει κλειστό για το 2018-2019 καθώς θα εργάζομαι στο εξωτερικό.
περισσότερα »

Συμβουλευτική - Ατομική, Ζευγαριών και Οικογένειας
Η συμβουλευτική διαδικασία (individual or marriage/family counseling) είναι κατά κανόνα συντομότερης διάρκειας από την ψυχοθεραπεία και αφορά σε θέματα και αποφάσεις της καθημερινή ζωής. Συνήθως ενδείκνυται για προβλήματα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια για κάποια κλινική διάγνωση. Για παράδειγμα, προβληματισμούς σε σχέση με επικείμενες αποφάσεις (π.χ., επαγγελματικές επιλογές, επιλογές σχετικά με την υγεία ή τον οικογενειακό προγραμματισμό), ή καταστάσεις (π.χ. προβλήματα στην οικογένεια ή στη συμπεριφορά των παιδιών), ή σχέσεις (π.χ. προβλήματα στη σχέση ζευγαριών).
Παρέχεται:
  • Ατομική Συμβουλευτική, π.χ., για προβλήματα προσαρμογής σε αλλαγές, διαχείριση προβλημάτων υγείας, διαχείριση φιλικών ή εργασιακών σχέσεων, ή προβλήματα εργασίας. Επίσης, συμβουλευτική για μειονότητες, π.χ., για δυσκολίες που προκύπτουν από την προσαρμογή σε καινούρια κουλτούρα, ή την αντιμετώπιση ρατσισμού ή διακρίσεων κατά ανθρώπων διαφορετικής εθνικότητας, θρησκείας, ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
  • Για Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού δείτε Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
  • Συμβουλευτική ζευγαριών, π.χ., για προβλήματα σχέσης/γάμου, συμβουλευτική πριν το γάμο, προβλήματα γονιμότητας ή απώλεια εγκυμοσύνης, σεξουαλική δυσλειτουργία, ή δυσκολίες που σχετίζονται με τη σύναψη σχέσεων με άτομα του ιδίου φύλου.
  • Συμβουλευτική γονέων/οικογενειών, π.χ., για προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων, προβλήματα μάθησης, αλλαγές στην οικογενειακή δομή (π.χ., διαζύγιο, μεικτές οικογένειες με παιδιά από προηγούμενους γάμους), υιοθεσία, θέματα που παρουσιάζονται σε μονογονεϊκές οικογένειες ή σε γονείς με παιδιά εκτός γάμου, αναπτυξιακές διαταραχές, ειδικές ανάγκες / αναπηρία, εξάρτηση από ουσίες, προβλήματα υγείας ή ψυχικής υγείας κάποιου μέλους της οικογένειας.[English Version]