Υπηρεσίες

Το γραφείο θα παραμείνει κλειστό για το 2018-2019 καθώς θα εργάζομαι στο εξωτερικό.
περισσότερα »

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Οι ανάγκες είναι διαφορετικές για κάθε άνθρωπο, ανάλογα με το στάδιο σπουδών στο οποίο βρίσκεται, ή τη μέχρι τώρα επαγγελματική του πορεία. Η διεθνής έρευνα με στόχο τη βελτίωση των μεθόδων συμβουλευτικής για τον επαγγελματικό προσανατολισμό προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και υπάρχουν εξελίξεις στο χώρο αυτό διαρκώς. Αναγνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ένα επάγγελμα το οποίο όχι μόνο θα του προσφέρει βιοπορισμό, αλλά και θα τον ικανοποιεί και θα του ταιριάζει, θα αποτελεί δηλαδή μία ευχάριστη ενασχόληση που προσδίδει νόημα στη ζωή του -- όχι μία καταναγκαστική υποχρέωση. Με άλλα λόγια, οι επαγγελματικές επιλογές του ατόμου αποτελούν μία πολύ σημαντική απόφαση, εξίσου σημαντική με άλλες αποφάσεις ζωής όπως η επιλογή συντρόφου, ο οικογενειακός προγραμματισμός, κ.α. Οι δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων είναι μεγαλύτερες με δεδομένα τα σημερινά διεθνή και εθνικά προβλήματα στην οικονομία.

Η συνήθης διαδικασία για τον επαγγελματικό προσανατολισμό είναι να οριστεί μία πρώτη συνάντηση με την ψυχολόγο προκειμένου να εκτιμηθούν οι παράγοντες που θα συμβάλουν στη συγκεκριμένη απόφαση. Στη συνέχεια, γίνεται εκτίμηση της ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση και αυτογνωσία. Στον ενδιαφερόμενο δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσει ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, ένα πλήρως αυτοματοποιημένο τεστ με περισσότερες από 350 ερωτήσεις, το οποίο συμπληρώνεται σε Η/Υ. Αποτελεί ένα εργαλείο που διερευνά την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα του ατόμου και, στη συνέχεια, εντοπίζει επαγγελματικές κατηγορίες που φαίνεται να του ταιριάζουν. Η χορήγησή του γίνεται στο γραφείο κατόπιν ραντεβού και η διάρκεια συμπλήρωσής του είναι περίπου 40-60 λεπτά. Με βάση τις απαντήσεις του ατόμου προκύπτει μία εξατομικευμένη αναφορά 30 περίπου σελίδων.  Η ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που εσωκλείονται στην αναφορά γίνεται από την ψυχολόγο στο δεύτερο ραντεβού. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οποιοδήποτε τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού δε γίνεται με σκοπό να καθορίσει οριστικά τις επαγγελματικές επιλογές του ατόμου. Το πιο σημαντικό μέρος της διαδικασίας είναι η ατομική συμβουλευτική, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτογνωσίας του ατόμου και το βοηθά να εμπλακεί ενεργά στην όλη διαδικασία, ώστε να καταλήξει σε αποφάσεις που το εκπροσωπούν και το ικανοποιούν. Επίσης, παρέχεται ή συστήνεται έντυπο ενημερωτικό υλικό σχετικά με σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και η δυνατότητα υποστήριξης από ειδικούς συνεργάτες στη συμπλήρωση αιτήσεων για σπουδές στο εξωτερικό. Το γραφείο μας ενημερώνεται συστηματικά για τις εξελίξεις στο χώρο της Παιδείας, αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία και τις προοπτικές των επαγγελμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Χριστίνα Βλάχου εργάζεται σαν σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου εποπτεύει τη χορήγηση τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και διενεργεί ατομική συμβουλευτική μαθητών και γονέων. Παράλληλα συμμετέχει στη διοργάνωση επισκέψεων μαθητών σε επαγγελματικούς χώρους και ημερίδων με στόχο την επαγγελματική ενημέρωση των μαθητών. Έχει σημαντική εμπειρία από τη συμβουλευτική φοιτητών και νέων καθώς έχει εργαστεί σε κέντρα συμβουλευτικής στις Η.Π.Α (MCG Employee & Faculty Assistance Program: http://www.georgiahealth.edu/about/efab.html,GSU Regents Center for Learning Disorders: http://www2.gsu.edu/~wwwrld/, GSU Psychology Clinic for Therapy, Assessment, & Research: http://www2.gsu.edu/~wwwpsy/clinic.htm, Emory University Counseling Center: http://studenthealth.emory.edu/).   

Προτεινόμενες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο:

  • The New York Review of Books: Hacker, A.: Where Will We Find the Jobs:

http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/feb/24/where-will-we-find-jobs/

  • Georgetown University, Center on Education and the Workforce, Executive Summary: Help Wanted: Projections of Jobs and Education Requirements through 2018:

http://www9.georgetown.edu/grad/gppi/hpi/cew/pdfs/fullreport.pdf

  • A vision of students today:

http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o

 

[English Version]